[1]
Jabłoński, M. 2018. Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi na tle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 207–224.