[1]
Kryszeń, G. 2018. Konstytucyjna regulacja podstawowych zasad prawa wyborczego. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 225–236.