[1]
Polak, P. i Trzciński, J. 2018. Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 257–274.