[1]
Rytel-Warzocha, A. 2018. Referendum konstytucyjne w Polsce w świetle regulacji konstytucyjnej i kontrowersji powstałych na tle praktyki ustrojowej. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 289–301.