[1]
Serzhanova, V. i Tuora-Schwierskott, E. 2018. Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 303–314.