[1]
Skotnicki, K. 2018. Udział w wyborach i referendach osób głuchych i niedosłyszących. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 315–321.