[1]
Tuleja, P. 2018. Konstytucyjne podstawy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 335–344.