[1]
Urbaniak, M. 2018. Odmowa sporządzenia skargi konstytucyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika wyznaczonego z urzędu. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 345–353.