[1]
Zalewski, W. 2018. Detencja „terapeutyczna” – wątpliwości konstytucyjne i polityczno-kryminalne w kontekście ustawy o „bestiach”. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 371–388.