[1]
Zubik, M., Podkowik, J. i Rybski, R. 2018. Prywatność. Wolność u progu D-Day. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 391–408.