[1]
Balicki, R. 2018. O sejmowym posiedzeniu, którego nie było – uwagi na marginesie obrad w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 413–428.