[1]
Bożyk, S. 2018. Konstytucyjne ramy inicjatywy ustawodawczej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 429–436.