[1]
Szymanek, J. 2018. O potrzebie instytucjonalizacji opozycji parlamentarnej w przepisach regulaminu Sejmu RP. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 455–473.