[1]
Ciapała, J. 2018. Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie powoływania sędziów. Refleksje krytyczne. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 493–506.