[1]
Wiszowaty, M. 2018. Prawo łaski Prezydenta III RP jako realizacja funkcji przedstawiciela suwerennego narodu oraz strażnika bezpieczeństwa państwa. Uwagi po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (sygn. akt I KZP 4/17). Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 507–520.