[1]
Eckhardt, K. 2018. Odpowiedzialność konstytucyjna Prezesa Rady Ministrów. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 525–536.