[1]
Serowaniec, M. 2018. Rola Ministra Obrony Narodowej w cywilnym modelu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 565–576.