[1]
Górecki, D. 2018. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny . Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 593–606.