[1]
Grajewski, K. 2018. Przedterminowe zakończenie kadencji pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w świetle art. 12 § 1 oraz art. 111 § 1 i § 4 nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 609–620.