[1]
Granat, M. 2018. Wymogi formalne wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie badania celów lub działalności partii politycznych. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 621–632.