[1]
Mikuli, P. 2018. Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 635–648.