[1]
Szmyt, A. 2018. Destrukcja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w świetle opinii Komisji Weneckiej. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 649–665.