[1]
Domańska, A. 2018. Kilka uwag na temat immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 669–677.