[1]
Kierończyk, P. 2018. Konstytucja Litewska na tle polskiej ustawy zasadniczej (porównanie ogólnych cech, w tym katalogu zasad naczelnych). Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 681–698.