[1]
Majkowska-Szulc, S. 2018. Konsekwencje naruszenia wartości Unii Europejskiej na przykładzie unicestwienia polskiego Trybunału Konstytucyjnego w 20 lat po uchwaleniu Konstytucji RP. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 699–714.