[1]
Witkowska-Rozpara, K. 2020. Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie – na przykładzie przestępstwa znęcania się. Gdańskie Studia Prawnicze. 3(47)/2020 (wrz. 2020), 124–151. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.08.