[1]
Lewna, A. 2020. Kompensacyjny charakter instytucji z art. 46 § 1 k.k. a obowiązek sądu zasądzenia odsetek od dnia wyrządzenia szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r., II AKa 211/18. Gdańskie Studia Prawnicze. 3(47)/2020 (wrz. 2020), 220–229. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.14.