[1]
Plata, A. 2020. Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury „Ratyfikacja i Implementacja konwencji UNIDROIT z 1995 roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna i Prawna”, Gdańsk, 6–7 czerwca 2019 r. Gdańskie Studia Prawnicze. 3(47)/2020 (wrz. 2020), 253–255.