[1]
Bąkowski, T. 2020. Pod „brandem” k.p.a. i poza nim. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(46)/2020 (cze. 2020), 23–38. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.02.