[1]
Ostojski, P. 2020. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(46)/2020 (cze. 2020), 201–210. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.13.