[1]
Wegner, J. 2020. Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: t. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Bochenty: Recenzja. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(46)/2020 (cze. 2020), 245–250.