[1]
Drobny, W. 2020. Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017–2019”, Warszawa, 9 października 2019 r.: Sprawozdanie. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(46)/2020 (cze. 2020), 251–258.