[1]
Bąkowski, T. 2020. Samorząd terytorialny jako użyteczny element ustrojowy państwa z punktu widzenia interesu jednostki. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(45)/2020 (mar. 2020), 9–19. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.01.