[1]
Dolnicki, B. 2020. Raport o stanie gminy (powiatu, województwa). Gdańskie Studia Prawnicze. 1(45)/2020 (mar. 2020), 20–34. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.02.