[1]
Uziębło, P. 2020. 30 lat partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy w gminie. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(45)/2020 (mar. 2020), 35–51. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.03.