[1]
Małysa-Sulińska, K. 2020. XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice”, Kraków, 10–11 października 2019 r.: Sprawozdanie. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(45)/2020 (mar. 2020), 185–189.