[1]
Vashkevich, A. 2020. „Niezależność” sądownictwa na Białorusi: teoria i praktyka. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 41–55. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.03.