[1]
Nakashidze, M. 2020. Współczesne wyzwania stojące przed niezależnością sądownictwa w Gruzji. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 67–89. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.05.