[1]
Simion, M. 2020. Odpowiedzialność majątkowa rumuńskich sędziów. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 106–118. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.07.