[1]
Szmyt, A. 2020. Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 119–129. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.08.