[1]
Birmontiene, T. 2020. Nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej z 2020 r. – zmiana konstytucji czy jej upadek?. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 130–149. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.09.