[1]
Fickentscher, T. 2020. Wymagania dotyczące delegowania suwerennych praw na Unię Europejską, czyli tzw. formalna kontrola transferu: Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2020 r., FCC 2 BvR 739/17. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 153–160. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.11.