[1]
Grajewski, K. 2020. Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa w polskim systemie ustrojowym po zmia- nach ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 161–169. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.12.