[1]
Gajda, A. 2020. Prawo żądania ujawnienia danych osobowych podmiotu naruszającego dobra osobiste w Internecie jako element prawa do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(48)/2020 (grudz. 2020), 170–177. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.13.