[1]
Bernat, M. 2019. Realizacja znamion występku rozpijania małoletniego: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 lipca 2015 r., II AKa 236/15. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(44)/2019 (grudz. 2019), 100–110.