[1]
Symonides, J. 2019. Czy „ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane” są źródłem prawa miedzynarodowego publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 45–55.