[1]
Wiśniewski, A. 2019. Proporcjonalność i fair balance w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 57–70.