[1]
Jasudowicz, .T. 2019. Meandry demokracji i dobrej wiary w systemie europejskiej konwencji praw człowieka - w poszukiwaniu zdrowego nurtu. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 87–111.