[1]
Łasak, K. 2019. Domniemanie równoważnej ochrony, a margines działania państwa na tle wyroku europejskiego trybunału praw człowieka w sprawie O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd przeciwko Irlandii. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 113–128.