[1]
Sandorski, J. i Zbaraszewska, A. 2019. Standardy ochrony osób starszych i niepełnosprawnych w orzecznictwie międzynarodowym. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 155–192.